Yhteenveto Kukkahuone Sinivuokkojen toiminnasta liittyen henkilötietojen keräämiseen verkossa: toiminta perustuu kuluttajien kouluttamiseen, maksulliseen ja maksuttomaan. Tavoitteena on tuottaa yleisölle hyödyllistä tietoa kukkasidonnasta. Hyödyllistä tietoa tarjotaan maksuttomasti (Kukkahuone Sinivuokkojen omalla kustannuksella) blogissa, ilmaisissa video- tai live-koulutuksissa (webinaareissa) audiotallenteissa ja pdf-tiedostoissa, verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse. 

Uutiskirjeen tilaajalle lähetetään tietoa kukista, kukkassidonnasta sekä siihen liittyvistä koulutuksista ja palveluista. Ketään ei pakoteta vastaanottamaan viestejä vaan markkinointia lähetetään vain uutiskirjeen tilanneille, jotka voivat peruuttaa tilauksensa helposti jokaisen Kukkahuone Sinivuokoista tulleen viestin alaosassa olevasta linkistä milloin vain. Peruutus tulee välittömästi voimaan. Poiskirjautuneiden tiedot poistetaan rekisteristä.

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

Kukkahuone Sinivuokkojen sähköpostilistalle kirjautuessaan luovutetaan sähköpostiosoite Virpi Mäen yrityksen Kukkahuone Sinivuokot käyttöön. Käytöstä vastaa Virpi Mäki, joka lupaa käyttää sähköpostiosoitteita vain Kukkahuone Sinivuokkojen uutiskirjelistan jäsenille hyödyllisen tiedon jakamiseen.

 

Yksityisyys ja tietosuoja

Kukkahuone Sinivuokkojen asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.

 

Rekisterinpitäjä

Kukkahuone Sinivuokot (y-tunnnus: 2482513-8)

www.kukkahuonesinivuokot.fi

Virpi Mäki, puh. 040 548 6908

Sähköposti: virpi(at)kukkahuonesinivuokot.fi

 

Rekisterin nimi

Kukkahuone Sinivuokot sähköpostirekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on Kukkahuone Sinivuokot asiakkaan ja Kukkahuone Sinivuokot välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Kukkahuone Sinivuokot noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on hyödyllisten asioiden tiedottaminen, jäsenrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

 

Rekisteröityjen ryhmät

a) Henkilö on tilannut ilmaista koulutusaineistoa Kukkahuone Sinivuokoista ja samalla ilmaisen uutiskirjeen tai

b) Henkilö on tilannut ilmaisen muistutuspalvelun merkkipäivän johdosta.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

a, b ja c Etunimi

a, b ja c Sähköpostiosoite

c Hääpäivä

 

Tietolähteet

Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

 

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Kukkahuone Sinivuokot ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

 

Rekisterin suojaus.

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Kukkahuone Sinivuokot sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.

Kukkahuone Sinivuokot on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa. Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Virpi Mäelle, yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Kukkahuone Sinivuokot oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä joko kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjauspyynnön Kukkahuone Sinivuokot asiakasrekisterin yhteyshenkilölle Kukkahuone Sinivuokot postiosoitteeseen tai lähettämällä sähköpostia Kukkahuone Sinivuokot Oy:n asiakaspalveluun. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Virpi Mäelle, ks. yhteystiedot yllä.